IT-system för en
enklare vardag
Att arbeta med sprängämnen omgärdas av en hel del regler
gällande allt från utbildning till dokumentation – och det
kommer troligen inte bli mindre krav inom branschen på sikt.
Introva ger dig IT-verktyg för att dokumentera och hålla koll
på enklaste möjliga sätt. Vi strävar alltid efter att minimera
arbetsmomenten för dig, så att du kan fokusera på det
du gör bäst!
Kontakta oss Att arbeta med sprängämnen omgärdas av en hel del regler
gällande allt från utbildning till dokumentation – och det
kommer troligen inte bli mindre krav inom branschen på sikt.
Introva ger dig IT-verktyg för att dokumentera och hålla koll
på enklaste möjliga sätt. Vi strävar alltid efter att minimera
arbetsmomenten för dig, så att du kan fokusera på det
du gör bäst!
IT-system för en enklare vardag Att arbeta med sprängämnen omgärdas av
en hel del regler gällande allt från utbildning
till dokumentation – och det kommer troligen
inte bli mindre krav inom branschen på sikt.
Introva ger dig IT-verktyg för att dokumentera
och hålla koll på enklaste möjliga sätt. Vi strävar
alltid efter att minimera arbetsmomenten för
dig, så att du kan fokusera på det du gör bäst!
Säkrare med ett gott syfte!

Spårbarhet

För att du ska tillåtas fokusera på din expertis, erbjuder vi på Introva dig enklast möjliga lösning för att uppfylla alla krav på spårbarhet av explosiva varor.

Dessutom finns möjlighet att ta ut lagerbok och förbrukningsstatistik för uppföljning.

Administrationseffektivt
Smart felkorrigering
Minimalt antal arbetsmoment

För en förebyggande och trygg arbetsmiljö!

Sprängjournal

Använd en smartphone och registrera din sprängjournal. Informationen kan skickas direkt till valda intressenter. Enkelt, tryggt och snabbt.

Allt sparas online
Enkel distribution
Inga lösa lappar

Sprängjournalerna är framtagna i samarbete med BEF för att nå en standard i branschen.

Stöd för en lönsam verksamhet!

Tidsregistrering

Tillåt dig att ha full koll. I din smartphone registreras allt du önskar för fakturering och uppföljning. Det kan t.ex. vara projekttid i kombination med detaljer kring borrrmeter, maskintid eller sträcka.

Tydligt faktureringsunderlag
Smidig uppföljning
Skräddarsytt efter dina behov