Säkrare med ett gott syfte!

Spårbarhet

För att du ska tillåtas fokusera på din expertis, erbjuder vi på Introva dig enklast möjliga lösning för att uppfylla alla krav på spårbarhet av explosiva varor.

Dessutom finns möjlighet att ta ut lagerbok och förbrukningsstatistik för uppföljning.

Administrationseffektivt
Smart felkorrigering
Minimalt antal arbetsmoment

För en förebyggande och trygg arbetsmiljö!

Sprängjournal

Använd en smartphone och registrera din sprängjournal. Informationen kan skickas direkt till valda intressenter. Enkelt, tryggt och snabbt.

Allt sparas online
Enkel distribution
Inga lösa lappar

Sprängjournalerna är framtagna i samarbete med BEF för att nå en standard i branschen.

Stöd för en lönsam verksamhet!

Tidsregistrering

Tillåt dig att ha full koll. I din smartphone registreras allt du önskar för fakturering och uppföljning. Det kan t.ex. vara projekttid i kombination med detaljer kring borrrmeter, maskintid eller sträcka.

Tydligt faktureringsunderlag
Smidig uppföljning
Skräddarsytt efter dina behov