Frågor och svar

Om Introva

Vad gör Introva?

Vi hjälper våra kunder att bli mer lönsamma.

Hur då?

Genom att utgå från användarnas behov och utveckla IT-lösningar som underlättar våra kunders vardag och gör att de hinner med mer.

Så, vad är Introvas styrka?

Vi är framförallt duktiga på att utforma IT-system och vårt mål är att designa funktionalitet för användarvänlighet. Vi är systemarkitekter helt enkelt!

Kan ni ge oss några exempel?

Absolut! Vi har bland annat utvecklat ett system för bergssprängare som underlättar deras hantering av den dokumentation som är nödvändig i samband med sprängningar. Systemet är också en plattform som är en bra grund för att hantera de legala krav de kommer att ställas på branschen i samband med EUs spårbarhetsdirektiv implementeras fullt ut.

Ett annat exempel är Introva Lean, som hjälper producerande företag att introducera ”pull-principer” från Lean Production och därmed slimma sina produktionsflöden.

Välkommen med dina frågor

Johan Zillén

+46 (0) 736 – 15 74 45
johan.zillen@introva.com

Introvas affärsidé är att tillhandahålla avancerade IT-lösningar inom nischade affärsområden.