Säkrare med ett gott syfte!

Spårbarhet

Vi har automatiserat spårbarheten av explosiva varor till att medföra absolut minimalt med extra moment för er som användare. Samtidigt finns möjlighet att på ett enkelt sätt få förbrukningsstatistik och lagerbok ur systemet.

Vilka krav finns egentligen?

Spårbarhetsdirektivet innebär i korthet att alla som handhar explosiva varor skall hålla ett register som svarar på frågorna Vad? (idnummer för varan samt vilken typ av sprängämne det är) och När? (datum för överlämning eller förbrukning ) Samtidigt finns det i Sverige en lättnad avseende i direktivet som lyder; ”Explosiva varor i en förpackning vilka registrerats som förbrukade ett datum men inte använts denna dag behöver inte återregistreras om de förbrukas inom en arbetsvecka.”

Så här funkar det!

Det finns väldigt många olika sätt att använda spårbarhetssystemet. Dels beroende på hur er verksamhet ser ut, men också beroende på om ni önskar få ut mer data ur systemet eller om ni enbart strävar efter att uppfylla de kriterier som finns kring spårbarhet för explosiva varor.

Vi hjälper er att sätta upp de lager som motsvarar er verksamhet. Det kan vara allt från ett lager till en mängd av olika typer. Förbrukningen av produkterna kan sedan styras mot specifika projekt, vid uttag ur lagret eller direkt vid leverans, allt beroende på hur ni arbetar.

Längst ner på sidan visar vi upp tre olika scenarier som beskriver olika sätt att arbeta. Dessa går att komplettera, justera och blanda för att hitta fram till det sätt som just ni vill arbeta med systemet.

 

Välkommen med dina frågor

Johan Zillén

+46 (0) 736 – 15 74 45
johan.zillen@introva.com

Fördelar

Administrationseffektivt

Smart felkorrigering

Minimalt antal arbetsmoment

Systemet är användarvänligt och väldigt enkelt att använda. Vi har lagt fokus på att minimera antalet arbetsmoment och automatisera så långt det går för att inte medföra administrativa moment för er som användare. Vi har tex byggt systemet på ett sätt som gör att det aldrig uppstår några felkoder som behöver administreras. Har en vara av misstag hamnat i fel förråd eller förbrukats trots att den faktiskt visar sig finnas kvar vid en inventering, är det bara att genomföra denna transaktion som vanligt. Likaså kan systemet hantera varor som av en eller annan anledning saknar XML-fil.

Genom spårbarhetssystemet får ni även lagerbok för respektive förråd, samt möjlighet att följa upp projekt med förbrukningsstatistik.

Med vår spårbarhetssystem får ni dessutom en leverantörsoberoende lösning som gör att ni kan fortsätta handla fritt från samtliga leverantörer på marknaden.

Tips!

Se till att synliggöra kostnaden för att ni lever upp till spårbarhetsdirektivet för era kunder. Det påvisar för kunden att ni arbetar enligt gällande lagar och regler, men också att det faktiskt är en lite merkostnad för er, som givetvis i förlängningen måste bäras av kunderna.

För att komma igång

Spårbarhetssystemet används tillsammans med en telefon-app ”Introva Tracking” som finns tillgänglig på Appstore och Googl Play.

Utöver detta rekommenderar vi att ta vår hjälp vid konfigureringen av spårbarhetssystemet och vårt stöd för att komma igång att arbeta med systemet. Vi uppskattar det till att maximalt ta 2 timmar tillsammans med er.

Scenario 1 – Leverans direkt ut till arbetsplatsen

I detta scenario får bergsprängarfirman leveranser direkt ut till arbetsplatserna utifrån beräknat behov för just det projektet.

Spårbarhet sprängning app

 1. Varuleverans. I detta fall sker leveransen direkt ut till arbetsplatsen där sprängarbetet pågår. I samma veva som bergsentreprenören får varorna levererade skickar leverantören en elektronisk följesedel (en XML-fil) via mail till systemet. Filen talar om exakt vilka produkter som levererats och hur de ligger förpackade.
 2. Förbrukning. Arbetet fortgår och produkterna skjuts av. I systemet registreras de levererade varorna till ett förbrukningslager och blir automatiskt registrerade som förbrukade.
 3. Överblivna varor. Om det efter avslutat jobb blir varor över, scannas de in med handdatorn i samband med att de förs in i lager. Scanningen av streckkoderna sker på högsta förpackningsnivå för att minimera arbetet. Produkterna som i systemet tidigare varit förbrukade får därmed nytt liv.
 4. När produkterna sedan används vid något annat tillfälle scannas de ut ur lagret och registreras då åter som förbrukade. Om det inte blir varor över ute på jobbet betyder det att inga varor överhuvudtaget behöver scannas utan all administration sköts helt automatiskt.

Scenario 2 – Större leveranser till lager varifrån varor löpande hämtas efter behov.

I det här fallet får bergsentreprenören större leveranser till ett eller flera fasta lagerställen. Efter behov hämtas varorna ut när de skall användas.

Spårbarhetssystem sprängning Introva

 1. Varuleverans. Leverantören levererar varorna till ett eller flera olika av bergsentreprenörens lager. Samtidigt skickar leverantören en elektronisk följesedel (en XML-fil) via mail till systemet. Filen talar om exakt vilka produkter som levererats och hur de ligger förpackade.
 2. Lagerställen. Varorna lagras på respektive lagerställe och i systemet förs alla varor in i respektive lagerställe.
 3. Uttag av varor. De varor som beräknas gå åt scannas ut ur lagret och förrukas direkt. Varorna scannas på största förpackningsnivå för att minimera antalet moment. Har det tidigare förbrukats delar av en förpackning håller systemet ändå reda på vad som finns kvar i förpackningen och kan scannas ut.
 4. Förbrukning. Varorna används ute på jobbet. Det som blir över och inte kommer förbrukas inom en arbetsvecka skall återregistreras till lagret genom att scannas med handdatorn.

Scenario 3 – Leverans till lager och uppföljning på varje enskilt projekt

I det här scenariot vill bergsentreprenören få ut förbrukningsstatistik för de olika projekt som bolaget jobbar med.

Spårbarhetssystem sprängning app Introva

 1. Varuleverans. Leverantören levererar varorna till ett eller flera olika av bergsentreprenörens lager. Samtidigt skickar leverantören en elektronisk följesedel (en XML-fil) via mail till systemet. Filen talar om exakt vilka produkter som levererats och hur de ligger förpackade.
 2. Lagerställe. Varorna lagras och i systemet förs alla varor in i respektive lagerställe.
 3. Uttag av varor. De varor som beräknas gå åt scannas ut ur lagret och förs över på det aktuella projektet där de förrukas direkt. Varorna scannas på största förpackningsnivå för att minimera antalet moment.
 4. Förbrukning. Varorna används ute på jobbet. Det som blir över och inte kommer förbrukas inom en arbetsvecka skall återregistreras till lagret genom att scannas med handdatorn.
 5. Uppföljning. I systemet kan bergsentreprenören på ett enkelt sätt ta ut förbrukningsrapporter för respektive projekt och önskad tidsperiod. Rapporterna kan med fördel användas som faktureringsunderlag eller för uppföljning av respektive projekt.